Foto

Partnerzy tego wydarzenia:
partnerzy tego wydarzenia

powrót9/09/2009

mapa
Miejsce: Jazzga, ul. Piotrkowska 17

Pamięć o Holokauście w przestrzeniach miejskich

godz. 17 :00
[wstęp wolny]

Pamięć o Holokauście w przestrzeniach miejskich
Berlin-Łódź-Warszawa-Lwów 
fotografie Piotra Piluka (pokaz slajdów)


Trzy największe skupiska żydowskie w międzywojennej Europie to Warszawa, Łódź i Berlin, a w międzywojennej Polsce: Warszawa, Łódź oraz Lwów. W Warszawie i w Berlinie, którym wojna przyniosła największe zniszczenia, pamięć o traumatycznych zdarzeniach była wyraziście obecna, czego dowodem realizacje licznych pomników. Zupełnie inaczej w Łodzi i we Lwowie, dwukrotnie zmieniającym przynależność państwową. Te dwa miasta można scharakteryzować jako obszary zapomnienia, którym dopiero ostatnie lata przyniosły możliwość odzyskania utraconej pamięci.
Utrwalone na fotografiach obiekty przywołują zapomnianą topografię miast i skłaniają ku refleksji nad tym, jak i w jakich okolicznościach kształtowała się tam pamięć o Holokauście. Po prezentacji uczestnicy zostaną zaproszeni na krótki spacer po Łodzi.

Piotr Piluk – fotograf, publicysta i dokumentalista. Od wielu lat realizuje projekt Ślady Obecności, przedstawiający relikty żydowskie w przestrzeniach miejskich Europy Środkowej i Wschodniej.  Swoje fotografie prezentował w Polsce, Niemczech, Anglii, Bułgarii, Szwecji, na Ukrainie i w USA. Jest członkiem zarządu głównego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, pracuje w redakcji „Słowa Żydowskiego / Dos Jidisze Wort” w Warszawie. Był stypendystą m.in. YIVO Institute for Jewish Research w Nowym Jorku i Goethe Institut w Berlinie.

W poszukiwaniu granicy
spacer po Łodzi
przewodnik: Piotr Piluk
Po prezentacji uczestnicy zostaną zaproszeni na krótki spacer po Łodzi, podczas którego będą mogli zinterpretować fragment przestrzeni miejskiej. Jego trasa będzie wieść z klubu festiwalowego, dalej ulicą Piotrkowską przez plac Wolności, Park Staromiejski, Rynek, aż do placu Kościelnego. Na tym obszarze powstały trzy świątynie: kościół protestancki, synagoga i kościół katolicki. Synagoga nie istnieje, a jej dawne otoczenie to zaskakująca pustka w gęstej zabudowie tej części Łodzi. Dawny kościół protestancki zmienił swoją przynależność wyznaniową. Natomiast z kościołem katolickim wiąże się żydowska historia. Co wynika z tego dla dzisiejszych mieszkańców Łodzi?