Foto

powrót10/09/2009

mapa
Miejsce: Empik Megastore Manufaktura, ul. Karskiego 5

Promocja najnowszego numeru „Tygla Kultury”

godz. 17.00
[wstęp wolny]

prowadzenie: Monika Wąsik

„Tygiel Kultury”– czasopismo społeczno-kulturalne, utworzone w maju 1995 roku w Łodzi przez Zbigniewa W. Nowaka i Zbigniewa Dominiaka. Ukazuje się w wersji papierowej i internetowej. „Tygiel Kultury” prezentuje najnowsze wydarzenia i zjawiska współczesne, poezję, prozę i sztukę   – polską i zagraniczną, a także istotne zagadnienia społeczne. Zajmuje się między innymi problematyką społeczności wielokulturowych. Współpracuje z pisarzami, krytykami, naukowcami, tłumaczami i artystami. W zespole i wśród stale współpracujących z „Tyglem Kultury” od pierwszych numerów znajdują się między innymi: Anna Kuligowska-Korzeniewska, Lucyna Skompska, Renata Jabłońska, Wojciech Górecki, Wojciech Ligęza, Leszek Engelking. Czasopismo umożliwia debiut młodym twórcom i naukowcom. Do działań „Tygla Kultury” należą akcje artystyczne (Press Art), organizacja konkursów literackich, przyznawanie nagród (Nagroda im. Zbigniewa Dominiaka za przekłady poezji polskiej na języki słowiańskie, „Sprężyna” za twórczy ferment w Łodzi) oraz wydawanie książek, przede wszystkim związanych z wielokulturowym dziedzictwem Łodzi – w ramach Biblioteki „Tygla Kultury”. Do tej pory ukazały się między innymi: Pojln Jechiela Jeszaja Trunka, Ballada o ślepym Maksie Arnolda Mostowicza, Sztuka po Holocauście Eleonory Jedlińskiej.
 
Kontakt:
Redakcja „Tygla Kultury”
ul. Wschodnia 49
90-267 Łódź
tel. 0 42 637 45 70
tygiel@free.ngo.pl, www.tygielkultury.eu